ΝΕΑ

Το Νομοσχέδιο για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Νομοσχέδιο για την «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, 27 Φεβρουρίου ημέρα Τρίτη, μπορείτε δείτε εδώ.

Log in