ΝΕΑ

Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι παρακάτω Σχολές και Τμήματα, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας. Αναλυτικά οι Σχολές και τα Τμήματα: 1.    Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής,  γ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, δ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, στ) Μηχανολόγων Μηχανικών, ζ) Ναυπηγών Μηχανικών, η) Πολιτικών Μηχανικών. 2.    Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: α) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Διοίκησης Τουρισμού, δ) Κοινωνικής Εργασίας, ε)…
Περισσότερα...

«5 λεπτά για σένα»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διαδραστικό project «5 λεπτά για σένα» στην ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που έλαβε χώρα 23 Φεβρουαρίου στο Saint-paul du Pirée, την Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά "Ο Άγιος Παύλος". Οι μαθητές της Γ’ λυκείου είχαν αποκλειστικά πέντε λεπτά ο καθένας στη διάθεση τους να μιλήσουν για τον εαυτό τους και στη συνέχεια να θέσουν στους συμβούλους μας τις ερωτήσεις τους, σχετικά με θέματα που τους απασχολούν, όπως τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τις προοπτικές των επαγγελμάτων, τα επιστημονικά πεδία και τα μεταπτυχιακά που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Κεντρικoί ομιλητές ήταν ο κύριος Κωστόπουλος Παναγιώτης, Ψυχολόγος,…
Περισσότερα...

Πρόσληψη ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ

Η άμεση πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων, ανακοινώθηκε με σχετική δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης. Τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε σε εννέα ΕΠΑ.Λ. η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» με σκοπό να γενικευθεί σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας από τον Οκτώβριο του 2018. Το πρόγραμμα αφορά σε παρεμβάσεις  που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των επαγγελματικών σχολείων και στη βελτίωση της εικόνας του σχολείου στους μαθητές και την κοινωνία και εφαρμόζεται στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. Ήδη, τα 9 σχολεία έχουν στελεχωθεί με ψυχολόγους οι οποίοι θα στηρίξουν με σειρά δράσεων…
Περισσότερα...

Πανελλήνιες 2018: Πότε ξεκινούν οι φετινές αιτήσεις για τους υποψηφίους

Μεταφέρεται για τον Μάρτιο, αντί για τον μήνα Φεβρουάριο, η χρονική περίοδος για τις αιτήσεις των υποψηφίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες 2018 με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Γαβρόγλου. Συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση αναφέρει: Μετά το στοιχείο δ) του άρθρου 1, προστίθεται επιπλέον στοιχείο ε) και επιπλέον περίοδος ως εξής: «ε) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.» Στην τελευταία περίοδο του άρθρου 1 της παρούσας η λέξη…
Περισσότερα...

Tρία εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συνεργασία του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα και στη Καρδίτσα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ»

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή νέων στα σεμινάρια βραχείας  εκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Λάρισα και στη Καρδίτσα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος» 2017 – 2018. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Νέας Γενιάς στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων της πολιτικής της για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και  συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και υποστήριξης των νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής ανακοινώνει την έναρξη  τριών (3) επιμορφωτικών σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης (διάρκειας 50 ωρών το καθένα), τα…
Περισσότερα...

Τι ισχύει για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας για το ωράριο των εκπαιδευτικών ισχύουν τα παρακάτω. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα. Πρακτικά, δηλαδή, ορίζεται ότι μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο, προκειμένου να ολοκληρώνουν εξωδιδακτικές εργασίες. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι από τα όργανα διοίκησης θα ανατίθενται στους δάσκαλους και καθηγητές σειρά από…
Περισσότερα...

Πανελλαδικές 2018: Αλλαγές στο Μηχανογραφικό

Πολλές και ριζικές είναι οι αλλαγές που θα συναντήσουν φέτος οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων, αφού η Αττική από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 μένει χωρίς Τεχνολογικά  Ιδρύματα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  να καταλαμβάνει τη θέση τους. Οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών θα έχουν: άνοιγμα σε 26 νέα τμήματα πανεπιστημιακού επιπέδου οι υποψήφιοι από τα Επαγγελματικά Λύκεια ναι μεν χάνουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε Τεχνολογικά Ιδρύματα εντός της Πρωτεύουσας, κερδίζουν όμως ένα ποσοστό 5% του αριθμού των εισακτέων σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και οι φοιτούντες στα δύο υπό κατάργηση ΤΕΙ αν το επιλέξουν θα λάβουν πανεπιστημιακό πτυχίο.…
Περισσότερα...

Πανελλαδικές 2018: Τι ισχύει φέτος για τα Επιστημονικά Πεδία

Οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ’ Λυκείου θα γίνουν μόνο στα ακόλουθα τέσσερα μαθήματα: Γλώσσα και Λογοτεχνία μαζί, Ιστορία, Μαθηματικά και Βιολογία. Η περικοπή αυτή των απολυτηρίων εξετάσεων προδιαγράφει και το νέο μοντέλο των εξετάσεων για ένα ενισχυμένο Απολυτήριο που θα συνδεθεί με το νέο εξεταστικό σύστημα. Ωστόσο, επίσημες ανακοινώσεις για τα μαθήματα αυτά αναμένονται εντός του Φεβρουαρίου. Επιπλέον, στις Πανελλαδικές τα επιστημονικά πεδία από πέντε γίνονται τέσσερα. Τα παιδαγωγικά τμήματα, των οποίων το επιστημονικό πεδίο καταργήθηκε, είναι πλέον προσβάσιμα σε όλους τους υποψηφίους και από τα  τέσσερα επιστημονικά πεδία. Όσοι μαθητές της Γ’ τάξης και απόφοιτοι – υποψήφιοι συμμετέχουν…
Περισσότερα...

Πανελλήνιες 2018- Ενημέρωση για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σε συνέχεια του από 20-12-2017 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) Υπουργικής Απόφασης, που έγινε λόγω της ψήφισης του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και αφορά στην Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, ανακοινώνεται ότι η υπ’ αρ.πρωτ. Φ.151/223489/Α5/19-12-2017 (ΑΔΑ :ΩΚΟΔ4653ΠΣ-ΧΕ2) Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4632/Β’/2017. Το ΦΕΚ σε μορφή pdf  
Περισσότερα...

Καλές Γιορτές!

Η ομάδα του Success-Lab σας εύχεται ολόψυχα Καλές Γιορτές! Υγεία, αγάπη, ευτυχία, χαμόγελα, δημιουργικότητα, προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, είναι μερικές μόνο από τις ευχές μας για τα φετινά Χριστούγεννα και τη νέα Χρονιά που πλησιάζει!!
Περισσότερα...
Subscribe to this RSS feed

Log in