ΑΡΘΡΑ

Επάγγελμα με μέλλον: Τεχνολόγος Τροφίμων

Η Τεχνολογία τροφίμων αποτελεί μια επιστήμη της οποίας κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι η επεξεργασία, η συσκευασία, η μεταφορά, η αποθήκευση και ο έλεγχος της ποιοτικής κατάστασης των τροφίμων.

Οι υπηρεσίες αυτού του είδους είναι απαραίτητες στη σημερινή εποχή και απαιτούν μεγάλη υπευθυνότητα αφού  αφορούν τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων από το πρώτο στάδιο παραγωγής τους ως την τελική φάση πριν από τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, γεγονός το οποίο καθιστά τις προοπτικές απασχόλησης για τους Τεχνολόγους Τροφίμων θετικές. Ο τεχνολόγος τροφίμων επιβλέπει επίσης τις εργασίες για την επεξεργασία των πρώτων υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης από το στάδιο της συλλογής τους ως τη δημιουργία του τελικού προϊόντος που διατίθεται προς κατανάλωση. Στα καθήκοντά είναι να φροντίζει, ακόμα, για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων τροφίμων, την τυποποίησή τους και τη δημιουργία νέων ειδών.

Όταν ο Τεχνολόγος Τροφίμων εργάζεται σε εργοστάσιο, εποπτεύει το χειρισμό των συσκευών με τις οποίες γίνεται η βιομηχανική επεξεργασία των τροφίμων, μελετά τους τρόπους και τα μέσα συσκευασίας τους για τη βέλτιστη διατήρησή τους, εποπτεύει τις μηχανές συσκευασίας και διατηρεί αρχείο των εργασιών που αφορούν την επεξεργασία των τροφίμων. Επίσης, ο Τεχνολόγος Τροφίμων έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση και το συντονισμό των εργασιών των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του.

Όταν εργάζεται σε εργαστήριο, προβαίνει σε φυσικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές δοκιμές για τον έλεγχο των πρώτων υλών των τροφίμων, καθώς και των τελικών προϊόντων, αναζητά τρόπους για τη βελτίωση των προϊόντων που υπάρχουν και προσπαθεί να δημιουργήσει νέα προϊόντα.

Όταν εργάζεται εκτός εργαστηρίου, επιθεωρεί τους τόπους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων, δίνει οδηγίες για τον έλεγχο της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων και επιβλέπει τη μεταφορά και αποθήκευση των τροφίμων, ώστε να μη διατρέχουν κίνδυνο αλλοίωσης

Εργασιακές Συνθήκες: Πρόκειται για επάγγελμα με πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες, αφού ο Τεχνολόγος Τροφίμων είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του προϊόντος που θα δοθεί για κατανάλωση στο ευρύ κοινό. Όταν κάνει δειγματοληψία, έλεγχο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, εργάζεται στον κλειστό χώρο του εργαστηρίου. Όταν εποπτεύει τους εργάτες και ελέγχει τη λειτουργία των μηχανών επεξεργασίας τροφίμων, εργάζεται στους χώρους του εργοστασίου, κάτω από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του θορύβου, του τεχνητού φωτισμού και των έντονων οσμών.

Αρκετές φορές ο Τεχνολόγος Τροφίμων εργάζεται στο ύπαιθρο, επιθεωρώντας τους χώρους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων που χρησιμεύουν ως πρώτες ύλες παρασκευής τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και η σωματική κόπωση είναι μεγάλη. Το ωράριο και οι αποδοχές του εξαρτώνται από τον τομέα στον οποίο εργάζεται (ιδιωτικός, δημόσιος). Όταν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας το ωράριο καθορίζεται από το φόρτο εργασίας.

Περιβάλλον Ενασχόλησης

Ο Τεχνολόγος Τροφίμων μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες των υπουργείων Γεωργίας, Εμπορίου, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σε υπηρεσίες αγορανομίας και ελέγχου τροφίμων, σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων ως υπεύθυνος τμημάτων παραγωγής, ή τμημάτων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί και σε μονάδες αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων. Ακόμα, μπορεί να εργαστεί στο χώρο του εμπορίου, στη διακίνηση πρώτων υλών απαραίτητων για την παραγωγή και τυποποίηση των τροφίμων. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως υπεύθυνος σε μονάδες μαζικής σίτισης, φοιτητικές ή μαθητικές εστίες, κατασκηνώσεις, οικοτροφεία, ξενοδοχεία ή οργανισμούς μεταφορών. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αναλάβει μελέτες εγκατάστασης, οργάνωσης και λειτουργίας βιομηχανιών τροφίμων.

Επαγγελματικές Προοπτικές:

Οι αποδοχές των Τεχνολόγων Τροφίμων σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές. Σε αυτές περιλαμβάνονται επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, διαχειριστικών λαθών, μεταπτυχιακών σπουδών και υπευθυνότητας (στην περίπτωση που είναι υπεύθυνοι ή προϊστάμενοι τμήματος).

Οι σχολές των Τεχνολόγων Τροφίμων παρουσιάζουν άνοδο στη ζήτηση από τους μαθητές  που δίνουν Πανελλήνιες, από το 2013 μέχρι σήμερα, όπως φαίνεται και στο γράφημα που παρουσιάζεται παρακάτω.

moriatexnologwn

baseistexnologwn

Φέτος είναι χαρακτηριστική η διαφορά των 4.692 μορίων που παρουσίασε το ΤΕΙ των Ιονίων Νήσων αφού από 7.006 που ήταν η βάση εισαγωγής της σχολής το 2016 σκαρφάλωσε στα 11.698. Επίσης το ΤΕΙ Αθήνας ανέβηκε κατά 1.689 μόρια έχοντας βάση εισαγωγής φέτος 14.883 μόρια. Το ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης ανέβηκε και αυτό κατά 2.027 μόρια φτάνοντας 13.931. Στη συνέχεια, το ΤΕΙ της Πελοποννήσου έχει βάση εισαγωγής για το 2017 τα 12.795, με διαφορά από το 2016 3.746 μόρια και τέλος, το ΤΕΙ της Θεσσαλίας ανέβηκε στα 12.591 με τα μόρια να διαφέρουν από τις περσινές κατά 3.742.

Οι προοπτικές απασχόλησης για τους Τεχνολόγους Τροφίμων διαγράφονται θετικές, καθώς οι υπηρεσίες αυτού του είδους είναι απαραίτητες στη σημερινή εποχή.

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.