ΑΡΘΡΑ

Eπαγγέλματα και δεξιότητες του μέλλοντος στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ένα κλαδικό οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά τόσο σε όρους παραγωγής, όσο και απασχόλησης. Περιλαμβάνει τους κλάδους των μεταφορών (χερσαίων, πλωτών και αεροπορικών), των ταχυμεταφορών, της αποθήκευσης και των άλλων δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με τις μεταφορές.

Τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακατανομή της δραστηριότητας του τομέα μεταξύ των επί μέρους κλάδων που τον αποτελούν, η οποία αφορά, κυρίως, στην ενίσχυση της δραστηριότητας στον κλάδο της αποθήκευσης και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με τις μεταφορές και στην υποχώρησή της στον κλάδο των χερσαίων μεταφορών. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι κύριες γνώσεις- δεξιότητες- ικανότητες που είναι απαραίτητες για δέκα ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΖΗΤΗΣΗΣ • Mεθόδων πρόβλεψης (στατιστική)
• Σχεδιασμού ζήτησης (demand management) και εργαλείων πρόβλεψης
• Προγραμμάτων ανάλυσης της ζήτησης
• Οικονομικών και παραγωγής
• Εξελίξεων του διεθνούς εμπορίου
• Συλλογής
• Διαχείρισης και ερμηνείας στοιχείων και μεγάλων δεδομένων (big data)
• Ανάπτυξης μεθόδων για τον προγραμματισμό των εμπορευμάτων
• Παρουσίασης
• Ομαδικής εργασίας Επικοινωνίας
2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ • Logistics
• Eξειδικευμένων προγραμμάτων (WMS, ERP, MRP),
• Οικονομικών
• Καταγραφής διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας (ροές, χρόνοι)
• Ανάλυσης και δημιουργίας επιχειρηματικών πλάνων
• Διαχείρισης και παρακολούθησης διαδικασίας επιλογής προμηθευτών
• Στρατηγικών συνεργασιών
Εφαρμογής συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence)
3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ LOGISTICS • Διαχείριση των αποθεμάτων
• Χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων (WMS, ERP, MRP)
• Οικονομικών
• Διαχείρισης δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης πελατών σε ζητήματα εφοδιασμού
• Ανάλυσης δεδομένων και προτάσεων βελτίωσης
• Επικοινωνίας
• Διαπραγμάτευσης
4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • Δρομολόγησης και τηλεματικής
• Οικονομικών
• Ψηφιακές δεξιότητες
• Συνθηκών διακίνησης ειδικών φορτίων
Συστημάτων POD
• Δρομολόγησης και τηλεματικής
• Οικονομικών
• Ψηφιακές δεξιότητες
• Συνθηκών διακίνησης ειδικών φορτίων
• Συστημάτων POD
• Συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για την παρακολούθηση και τήρηση των συμφωνηθέντων τρόπων και χρόνων παράδοσης
• Εφαρμογής συνδυασμένων μεταφορών
• Σύνταξης προσφορών
• Συλλογής δεδομένων για τον προσδιορισμό του κόστους των υπηρεσιών
• Διαπραγμάτευσης
5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ • Customer service και help desk
• Οικονομικών
• Εξειδικευμένων προγραμμάτων (ERP, CRM)
• Εφαρμογής συστημάτων μέτρησης αποδοτικότητας (performance measurement)
• Παρακολούθησης βασικών στόχων απόδοσης (Key Performance Indicators KPIs)
• Επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
• Διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ • Μηχανολογίας με εξειδίκευση στην ενεργειακή διαχείριση θεσμικού πλαισίου που αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην εξοικονόμηση ενέργειας
• Χρηματοοικονομικά θέματα και τις ενεργειακές επενδύσεις
• Επικοινωνίας
• Διαχείρισης ομάδας
7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ • Τεχνολογίας τηλεματικής, δρομολόγησης
• Μηχανολογίας, κατανάλωσης καυσίμων συντήρησης και επιλογής εξοπλισμού σχετικά με τη διεκπεραίωση του μεταφορικού έργου με τους ενεργειακά αποδοτικότερους τρόπους
• Χρήσης εξειδικευμένων προγραμμάτων
• Σχεδιασμού δρομολογίων και γενικότερα δικτύων μεταφοράς
8. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ LOGISTICS • Μηχανικής
• Μέτρησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος
• Δικτύου μεταφορών και συστημάτων διαχείρισης
• Συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
• Διατύπωσης προτάσεων βελτιστοποίησης των διαδικασιών και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
• Επίλυσης προβλημάτων
9. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΤ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS • Πληροφορικής
• Logistics
• Διαχείρισης μεγάλων βάσεων δεδομένων
• Σύνδεσης διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων
• Reporting
• Παρουσίασης αποτελεσμάτων (presentation skills)
10. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ • Αριθμητισμός
• Βασική γνώση αγγλικών
• Κατανόηση της λειτουργίας του κυκλώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας
• Κανόνων ασφαλείας και κατανόηση των νέων οδηγιών
• Ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού (ιδιαίτερα του ηλεκτρονικού)
• Διαχείρισης και διακίνησης αποθεμάτων και χρήσης εξοπλισμού για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με την συμβολή στελεχών επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα αλλά και εκπαιδευτικών που προέρχονταν από Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συνεντεύξεις και οργανώθηκε ομάδα εστίασης για τη συζήτηση και την επικύρωση των συμπερασμάτων.

Μπορείτε να δείτε και αναλυτικά την έρευνα όπως δημοσιεύτηκε από το ΣΕΒ, εδώ.

 

Πηγή: ΣΕΒ

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.