ΑΡΘΡΑ

Θέτοντας έξυπνους στόχους- S.M.A.R.T. Goals

  • Διαβάζετε πολλές ώρες τα μαθήματα των εξετάσεων χωρίς να έχετε την επιθυμητή απόδοση;
  • Αισθάνεστε ότι εργάζεστε σκληρά αλλά δεν έχετε αποτελέσματα;
  • Αγωνίζεστε να δείτε πώς θα εκπληρώσετε τις φιλοδοξίες σας τα επόμενα χρόνια;

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη η ανθρώπινη προσπάθεια είναι προσανατολισμένη προς τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων καθώς χωρίς να θέτουμε στόχους, η ζωή γίνεται μια σειρά από χαοτικά γεγονότα τα οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα.

Οι στόχοι είναι μέρος κάθε πτυχής της ζωής όπως το πώς διαχειριζόμαστε τις ανθρώπινες σχέσεις, τι θέλουμε να πετύχουμε στο επαγγελματικό περιβάλλον, πώς αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο, κ. α.

Ο κάθε στόχος για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να ακολουθεί τα κριτήρια S.M.A.R.T., δηλαδή να είναι:

Specific: Να στοχεύει σε συγκεκριμένο τομέα βελτίωσης ή να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη και να είναι σαφής

Measurable: Να είναι μετρήσιμος και με ξεκάθαρα κριτήρια επιτυχίας ή αποτυχίας

Achievable: Να είναι ρεαλιστικός, με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τους υπάρχοντες περιορισμούς και ταυτόχρονα φιλόδοξος

Relevant: Να είναι σχετικός και ευθυγραμμισμένος με την επίτευξή των στόχων της επιχείρησης/ του τμήματος/ της θέσης/ του μαθήματος

Timely: Να έχει προθεσμία ή καθορισμένο τέλος

Καθορίζοντας τους SMART στόχους σε συνδυασμό με τη διαχείριση χρόνου- time management, που θα δούμε σε ακόλουθο άρθρο μας, αυξάνονται οι πιθανότητες επίτευξης των στόχων που θέλουμε στη ζωή, αρχίζοντας να δουλεύουμε για την επίτευξή τους σήμερα!

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.