ΑΡΘΡΑ

Διαχείριση Χρόνου- Time Management

O χρόνος είναι ένας ουσιαστικός και πολύτιμος πόρος στη ζωή μας. Σε αντίθεση με άλλους πόρους, όμως, δεν μπορεί να απογραφεί, να αγοραστεί ή να ελεγχθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Κάνετε καλό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σας;

Θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε σωστά το χρόνο σας;

Η διαχείριση του χρόνου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για κάθε άτομο σε όλα τα στάδια της ζωής του (προσχολική και σχολική ηλικία, εφηβεία, ενήλικη ζωή, τρίτη ηλικία) που επιθυμεί να πετύχει την εκπλήρωση ενός στόχου.

Η ικανότητα του ατόμου να μοιράσει το χρόνο του αποτελεσματικά είναι σημαντική προκειμένου να θέσει σε ισορροπία την προσωπική και επαγγελματική ζωή του.

Τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης χρόνου αποτελούν οι στόχοι (ακαδημαϊκοί, επαγγελματικοί, προσωπικοί) καθώς και η δημιουργία και διατήρηση ενός προσωπικού πλάνου για την επίτευξη αυτών.

Ακολουθούν τρόποι εφαρμογής της διαχείρισης χρόνου:

  • Ορισμός των στόχων. Εάν ένα άτομο δεν είναι κινητοποιημένο για κάτι, δεν θα καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την επίτευξή του.
  • Κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων διαχωρίζοντας τα σημαντικά και επείγοντα ζητήματα από τα λιγότερο σημαντικά.
  • Δημιουργία ενός ρεαλιστικού προγράμματος χωρισμένο σε στάδια, π.χ. ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα.
  • Καταγραφή ημερολογίου των κύριων σημείων και γεγονότων.
  • Καθορισμός της κατανομής του χρόνου σε κάθε εργασία.

Με την οργανωμένη διαχείριση χρόνου υπάρχει ανάπτυξη όχι μόνο των ικανοτήτων των ατόμων αλλά και αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους συμβάλλοντας έτσι, θετικά στην επίτευξη στόχων.

Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου άλλωστε, δεν αφορά τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων σας, αλλά δίνει προτεραιότητα στο πρόγραμμά σας!

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.