Κατάρτιση Βιογραφικού

  • Ποια είναι η σωστή σειρά παρουσίασης των πτυχίων – δεξιοτήτων μου;
  • Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα C.V.;
  • Ποιο πρότυπο βιογραφικού σημειώματος είναι το καταλληλότερο;

Τι είναι

Το βιογραφικό σημείωμα (C.V.) αποτελεί την πρώτη εικόνα του εκάστοτε υποψηφίου προς εργασία, με το δυνητικά νέο επαγγελματικό του περιβάλλον. Η εκπαίδευση στη σωστή κατάρτισή του, σύμφωνα με τα παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα, αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα επιλογής από την εργασία στην οποία στοχεύει.

Παροχή σε 2 επίπεδα:

  • Μάθε να συντάσσεις το βιογραφικό σου από τους ειδικούς
  • Κατάρτισε το βιογραφικό σου μαζί με τους ειδικούς

Στόχοι

Ο εκάστοτε υποψήφιος να είναι κάτοχος ενός σωστού βιογραφικού σημειώματος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το οποίο θα περιγράφει με σαφήνεια τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα.

Διαδικασία

  • Η εκπαίδευση του υποψηφίου στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος εντάσσεται στα πλαίσια σεμιναριακού προγράμματος διάρκειας 3 ωριαίων ατομικών συναντήσεων.
  • Η κατάρτιση βιογραφικού σημειώματος μαζί με τον ειδικό διεξάγεται σε 2 ωριαίες ατομικές συναντήσεις.

Γνωρίζετε ότι ένα 20% των υποψηφίων προς εργασία απορρίπτονται από τα τμήματα επιλογής προσωπικού (humanresources) λόγο λανθασμένης κακής πρώτης εντύπωσης (εικόνα C.V.);

Δείξε στους υποψήφιους συνεργάτες σου τις πραγματικές σου δυνατότητες, μέσα από ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα!

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.