Τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης

Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Τα τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης απευθύνονται στον οποιονδήποτε θα ήθελε να σκιαγραφήσει τις βασικές δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν στον συναισθηματικό τομέα. Οι δεξιότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές καθώς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα προσαρμογής του ατόμου στο εργασιακό του περιβάλλον.

 

-Σχέσεις με συναδέλφους

-Επιτυχημένη επικοινωνία

-Ικανότητα διαχείρισης της εξουσίας

-Συγκρούσεις με πελάτες – συναδέλφους

-Διεκδίκηση χωρίς επιθετική σύγκρουση

-Γλώσσα του σώματος

-Παρουσία σε συνεντεύξεις

 

Τα τεστ αυτά αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τον σύμβουλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και λειτουργούν πάντοτε συμπληρωματικά στην προσπάθεια επιλογής επαγγελματικής καριέρας η οποία να απαιτεί, σε συναισθηματικό επίπεδο, ικανότητες αντίστοιχες των πραγματικών δεξιοτήτων του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Το τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε στο SuccessLab αποτελεί ένα test το οποίο έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό.

Το test είναι ηλεκτρονικό, πλήρως αυτοματοποιημένο και περιλαμβάνει 70 ερωτήσεις.

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.