ΑΡΘΡΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ως νέοι πολλές φορές ο κόσμος της εργασίας μας φαίνεται πολύ μακρινός. Στην πραγματικότητα όμως ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να προγραμματίσουμε τους στόχους μας, καθώς αυτοί είναι που μπορούν να μας δώσουν ισχυρά κίνητρα για να προσπαθούμε συνεχώς να πετύχουμε νέα πράγματα, τα οποία θα μας οδηγήσουν μελλοντικά στην επαγγελματική καταξίωση.

Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε έτοιμοι για αύριο;

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, που αλλάζει ταχύτατα, ένα πλάνο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στο σωστό χτίσιμο της καριέρας μας είναι το παρακάτω:

 STADIODROM

  • Οι αξίες αποτελούν κανόνες που ρυθμίζουν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου και αποτελούν μια αναγκαιότητα γι’ αυτόν. Προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και εκτιμούμε την πραγματικότητα και τις αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιών αποτελούμενο, ανάλογα κάθε φορά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, από ειλικρίνεια, συμπόνια, υπομονή, συνεργασία, τιμιότητα, δικαιοσύνη, ταπεινότητα, ανεκτικότητα, σύνεση, υπευθυνότητα, σταθερότητα, κοινωνικότητα, ελευθερία, διάλογο, φιλία, αγάπη, σεβασμός, τάξη, γενναιοδωρία, φιλία, χαρά, δημιουργικότητα, ταπεινότητα, εμπιστοσύνη.
  • Οι άνθρωποι έχουν πολύπλοκη προσωπικότητα, με διαφορετικά ενδιαφέροντα, ταλέντα, προτιμήσεις, ικανότητες, δεξιότητες, στόχους και αξίες ζωής, θέληση, φιλοδοξίες.  Γι’ αυτό και απαιτείται η αποκρυπτογράφηση της προσωπικότητας, η κατάκτηση της αυτογνωσίας, το «γνώθι σ’ αυτόν» το οποίο, από κάθε άνθρωπο προκειμένου να ανακαλύψει τον εαυτό του, πρέπει να γίνεται με σύνεση και όχι επιπόλαια και βιαστικά.
  • Το κάθε άτομο ανάλογα με την προσωπικότητα του και τις δυνατότητές του παρουσιάζει διαφορετικές ικανότητες. Μερικές από αυτές είναι: ικανότητα στην οργάνωση, ικανότητα ομαδικής εργασίας, πρωτοβουλία, ηγετική ικανότητα, ικανότητα διοίκησης, ευελιξία, αναλυτική σκέψη.
  • Οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι επιδόσεις και η θέληση για την επίτευξη των στόχων ζωής, αποτελούν ένα βασικό κριτήριο επιλογής του είδους και  του επιπέδου των σπουδών όπου κατευθύνεται ένας νέος άνθρωπος. Γι’ αυτό πρέπει να ξέρει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει προκειμένου να απασχοληθεί με κάτι το οποίο θα του ταιριάζει σε όλους τους τομείς.
  • Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις σε συνδυασμό με την ισχυρή θέληση, μπορεί να βελτιωθούν ριζικά, οδηγώντας στην επίτευξη των στόχων, καθώς και σε επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα μπορέσουν οι νέοι να «γίνουν αυτό που είναι και όχι αυτό που νομίζουν ότι είναι» (Sartre Jean-Paul).  Να επιλέξουν δηλαδή ένα επάγγελμα στο οποίο πραγματικά μπορούν να ανταπεξέλθουν και το οποίο ταυτόχρονα να ταιριάζει τόσο στα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους όσο και στην προσωπικότητά τους.

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.