ΑΡΘΡΑ

Νέες Απαιτήσεις στην Αγορά Εργασίας

Οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών, διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις, δημιουργώντας ουσιαστικά «νέα» επαγγέλματα. Ο εντονότερος προσανατολισμός των επιχειρήσεων στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη-καταναλωτή δημιουργεί ζήτηση γα νέου τύπου γνώσεις και δεξιότητες, στα ήδη υπάρχοντα επαγγέλματα και ειδικότητες.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο αυτοματισμός δημιουργούν επίσης νέες εξειδικευμένες ανάγκες αυξάνοντας τη ζήτηση για νέα επαγγέλματα και ειδικότητες.

Η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζει έως και καταργεί επαναλαμβανόμενες εργασίες και δημιουργεί ανάγκες για ικανότητες αυτόνομης εργασίας, πρωτοβουλίας, επίλυσης προβλημάτων, λειτουργίας σε ομάδα, επικοινωνίας, ευελιξίας, κριτικής ικανότητας κλπ., δημιουργώντας νέα πλαίσια εργασίας- απασχόλησης και νέα επιχειρηματικότητα.

Τέλος ο εργασιακός βίος επιμερίζεται σε περισσότερες επιχειρήσεις/εργοδότες. Απαιτούνται δεξιότητες που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να διασφαλίζει την απασχολησιμότητά του (όπως η ικανότητα και διάθεση για δια βίου μάθηση) και υποβοηθούν την κινητικότητά του (όπως η πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτά κλπ.).

Παλαιότερα, ένα ακαδημαϊκό πτυχίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και αρκετό για να εξασφαλίσει κανείς την εργασία του, αλλά και μία σημαντική επαγγελματική καριέρα.

Πλέον, καθώς οι δυνατότητες και οι επιλογές για την ακαδημαϊκή μόρφωση είναι πολύ περισσότερες, οι υποψήφιοι για εργασία καλούνται να κατέχουν και συγκεκριμένες δεξιότητες που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτές ονομάζονται soft skills και μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες:

-Πρωτοβουλία

-Ομαδική Εργασία

-Επιχειρηματικό Πνεύμα

-Επίλυση Προβλημάτων

-Επικοινωνία

-Αναζήτηση και Διαχείριση Πληροφορίας

-«Εργασιακό ήθος»

Ολοκληρώνοντας, θα επισημαίναμε ότι υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα σεμινάρια, τα οποία στοχεύουν στο να αναπτύξουν στον υποψήφιο εργαζόμενο, ορισμένες από αυτές τις εξειδικευμένες δεξιότητες (skills).

Οι νέες εποχές απαιτούν και νέες δεξιότητες. Οι υποψήφιοι επαγγελματίες θα έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να μπουν και να εξελιχθούν στην αγορά εργασίας αν υιοθετήσουν αυτή τη σύγχρονη αντίληψη εκπαίδευσης. Ας προετοιμαστούμε σωστά, λοιπόν, για το καλύτερο εργασιακό μας μέλλον.

 

Πηγή: ΣΕΒ

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.